Het regelen van een uitvaart is niet niks. Naast het feit dat je al genoeg aan het hoofd hebt vanwege het feit dat een van je dierbaren er niet meer is moet er ook nog eens een hoop worden geregeld voor de uitvaart. Je kunt een uitvaart echter laten verzekeren. Een uitvaartverzekering vergoedt namelijk de gemaakte kosten die van toepassing zijn bij een crematie of een begrafenis. In dit blogartikel gaan we hier dieper op in en behandelen we onder andere de vraag: Worden de taxikosten vergoedt door de uitvaartverzekering?

Waarom sluiten mensen een uitvaartverzekering af?

Een uitvaartverzekering wordt vaak afgesloten door iemand die dan zijn of haar uitvaart verzekerd. Dit betekent dat de nabestaanden niet worden opgezadeld met torenhoge kosten voor het organiseren van een uitvaart. De kosten voor een uitvaart kunnen oplopen tussen de €6.000 en de €10.000.

Er zijn 2 vormen van een uitvaartverzekering. Er bestaat een natura uitvaartverzekering en een kapitaal uitvaartverzekering. Bij een natura uitvaartverzekering wordt de uitvaart geregeld door de verzekeraar, je maakt dan je wensen kenbaar bij de verzekeraar en deze probeert de gewenste uitvaart zo goed als mogelijk te realiseren. Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden die je als verzekerde zelf kunt opgeven allemaal een deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Nu mogen de nabestaanden de uitvaart regelen met het bedrag dat zij tot hun beschikking krijgen, hiertoe zijn zij overigens niet verplicht. Om erachter te komen wat de beste uitvaartverzekeringen zijn is het verstandig om vooraf te vergelijken.

Vergoedt een uitvaartverzekering de taxikosten?

Dit hangt er vanaf. Wanneer er sprake is van een kapitaal uitvaartverzekering, dan kunnen de taxikosten hierin worden meegenomen en worden gefinancierd middels het vrijgekomen bedrag. Bij een kapitaal uitvaartverzekering dan mogen de nabestaanden overigens de uitvaart zo organiseren als dat zij zelf willen. Het nadeel is echter dat de nabestaanden niet verplicht zijn om dit bedrag voor de uitvaart te gebruiken. Wanneer je dus een conflict krijgt met een van de nabestaanden gedurende de periode dat je nog in leven bent, dan is het handig om de verdeling onder de nabestaanden aan te passen voordat het te laat is. Er is immers geen enkele zekerheid over waar het geld naartoe gaat wanneer je komt te overlijden.
Wanneer je een natura uitvaartverzekering hebt dan hangt het er vanaf wat er is afgesproken met de verzekeraar.

De verzekerde dient zijn of haar wensen kenbaar te maken bij de verzekeraar. Aan de hand hiervan wordt tevens de hoogte van de premie bepaald. Wanneer er in deze lijst van wensen is aangegeven dat de taxikosten ook meegenomen dienden te worden in de verzekering, dan is de verzekeraar verplicht deze kosten te vergoeden. Er is immers premie betaald om dit te kunnen financieren. Wanneer dit dus niet als uitvaartwens is genoemd bij het opstellen van de polis, dan worden de taxikosten niet vergoedt.
Mensen willen vaak maximale zekerheid, dan is het aan te raden te kiezen voor een natura verzekering. Dit aangezien de verzekeraar dan verplicht is om de wensen van de verzekerde zo goed mogelijk in te willigen.